Wingejordet byggetrinn 2

Wingejordet er nå detaljregulering med et stort antall nye boliger og et spennende kombinasjons bygg i nord/vestre del av området.
Byggetrinn 2 av Wingejordet vil bestå av ca 30 nye leiligheter, og vi håper å være i gang med byggingen i løpet av 2020.